Korf Design
Concept, styling en grafisch ontwerp
Trends 2017 2018

Het gevoel dat we niet meer terug kunnen naar onze vorige vertrouwde normen en waarden, maar slechts vooruit kunnen, zorgt wel voor nieuwe technische innovaties, maar zal ook een afbreuk veroorzaken van de individuele mens, van het zelfbeeld en zijn waarde. Onder invloed van deze grote trend-bewegingen zullen kleine plaats gebonden trends niet zo veel invloed uit kunnen oefenen en langzaam overgaan in een andere benadering van de consument: heeft het toegevoegde waarde voor mij als individu? De consument laat zich niet meer verleiden om mee te gaan met de laatste mode: je kunt alles kopen waar ook ter wereld.

Ons vorige trend bulletin stond in het teken van mondiale krachten en de invloeden hiervan op de consument. De spagaat van de mens die steeds meer betrokken wordt in problemen van de wereldpolitiek, waarin keuzes bepalend zijn voor wie je bent en wat je doet. Is iets milieu- of diervriendelijk, is iets verantwoord voor de wereld om ons heen? Vragen waar je eigenlijk geen ander antwoord op lijkt te hebben anders dan wat de gevestigde orde en media ons (moeten) voorhouden. Antwoorden die je beter zonder persoonlijk verweer kunt overnemen om niet buiten de maatschappelijke context te worden geplaatst. Deze kafkaiaanse ontwikkeling zet zich om in een nieuwe mindset, nl. luminescence, verlichting, in de zin van spirituele verlichting. Deze mindset gaat een belangrijke rol spelen in kunst, wetenschap, techniek en menselijke relaties wereldwijd en zal een enorme vlucht nemen. Onder invloed van het gegeven dat miljarden mensen een religie aanhangen en daar ook hun identiteit op baseren, identiteiten die soms haaks op elkaar staan, zullen de waarden van die religies opnieuw geijkt worden aan een globale mindset, bijvoorbeeld om terroristen te scheiden van geloofsaanhangers. Nu al zie je een vorm van verbroedering optreden tussen verschillende religies, wat zal leidden tot een inzicht dat iedere religie een cultureel gekleurde uiting is van één en hetzelfde inzicht. Het streven naar één wereld wordt hiermee in de basis in gang gezet. Alle menschen werden brüder sein, toch?

 

Grenzen en nationaliteiten vervagen, wat overblijft is het steeds sterker wordende inzicht dat er een nieuwe verlichting nodig is om vrede en eenheid te bereiken en deze luminiscense trend staat hierin centraal als credo voor een nieuwe gouden eeuw, waarin uiteindelijk iedereen gelijk is en gelijk behandeld wordt. De vraag is echter of dit ideaal haalbaar is, of de trends die dit met zich meebrengt inderdaad zorgen voor duiding en inzicht in maatschappelijke en ook zakelijke inzichten, want de schoorsteen moet wel roken. En dat is volgens ons nu net waar de schoen wringt, want onder de streep moet iemand de rekening betalen voor al die nieuwe ontwikkelingen. Banken haken steeds vaker af op het terrein van de kredietvoorziening en er zullen steeds weer andere voorzieningen worden ontwikkeld, maar onder de streep zal de consument steeds minder kunnen besteden.

 

Belangrijke trends voor 2017-2018 zijn:

  • Blurred Lines

  • Aging society: de bejaarde hippie

  • Participatie marketing

  • Autonome systemen, Selfdriving cars, Smart-Home

  • Interconnecting data en biometrische identiteit

  • Robotics, domotica and context gestuurde toepassingen

  • Transhumanisme

  • Luminiscence