Korf Design
Concept, styling en grafisch ontwerp
Trends 2018 2019

Weirdness alert
Ook de mainstream media hebben inmiddels bekend gemaakt dat met name de rijken der aarde massaal bunkers, eilanden en safe-spaces aankopen om, indien nodig, te kunnen vluchten voor het [eventueel] uit de hand lopen van de wereld zoals we die kennen. Ook vragen met betrekking tot de stand van de technologie brengen angstaanjagende nieuwe veronderstellingen met zich mee: leven we misschien in een simulatie? Is de kosmos die wij kennen eigenlijk een soort experiment in een gesloten systeem? Verwijzingen naar het verhaal van de gebroeders Wachowski zoals verfilmd in 'The Matrix' worden steeds vaker gemaakt door wetenschappers en intellectuelen uit verschillende disciplines. Een recent voorbeeld is die van Elon Musk, CEO van Tesla Motors, die tijdens een interview deze link legt en er later aan toevoegt een missie naar Mars te ambiëren, om zo de doom en gloom van ontspoorde kunstmatige intelligentie te kunnen ontvluchten. Waarschijnlijk heeft ook Ray Kurzweil gezorgd voor veel onrust, omdat met name het jaar 2019 door hem als vermoedelijk startjaar van de singularity wordt aangewezen. (Singularity: het moment waarop de machines slimmer wordt dan de mens en de mens beslissingen over laat aan de machines.) 

Chaos Identity
Wat een identiteit waarde gaf, nl. hard werken en (veel) geld verdienen met opvallende projecten, studies, ontdekkingen en doorbraken op allerlei terreinen, identiteit zelfs synoniem was voor een op [soms] vele terreinen ontwikkelde karakteristieke persoonlijkheid, wordt dit vandaag de dag ondergesneeuwd door de selfie. Dit zien we terug in heel veel vormen, want eigenlijk is naast de gemiddelde instagram-selfie-maker, een vlogger ook een persoon die zichzelf centraal stelt, ongeacht of men iets te melden heeft. Hoe goed bedoeld: men beschouwd iedereen als een kunstenaar of filmmaker en iedereen verdiend dus ook respect, is het credo. Dat zorgt voor een heel nieuw spectrum van groepen en community's, ieder met hun eigen identiteit, afgeleid van de groep. Logisch, als je bedenkt dat een mening niet langer zou mogen botsen met de groeps-identiteit of met de waarden waar die groep voor staat. Interessant in dit fenomeen is een ontwikkeling in gang gezet door de Generation-Z [zie studie Mc Crindle Research Centre en Sparks and Honey over deze groep) die 'as we speak' hun studie(s) aan de universiteit beschouwen als een periode en dus ook plek (de universiteit) die veilig moet zijn: een thuis waar je niet mag worden aangevallen over je inzichten of denkbeelden met als pijnlijke uitkomst het verschijnsel 'safe-spaces'. Hieruit blijkt dat de komende generatie opgroeit met de idee dat zij zelf bepalen wat (hun) normen en waarden zijn. Maar aangezien het hele apocalyptische gedachtegoed, zoals beschreven in de vorige kolom, ook hen niet onberoerd laat, is het wachten nu op een totaal falen van het straks afgestudeerde hogere kader van technici, kunstenaars, wetenschappers en bestuurders. Het laat zich niet moeilijk raden dat ook deze ontwikkeling weer tot meer chaos zal leiden. Tevens is daar dan de gender-neutrality discussie die leert dat de (psychische) seksuele geaardheid leidend zou moeten zijn in iemands seksuele identiteit en niet langer bepaald mag worden door de aangeboren fysieke seksuele kenmerken, zoals geslachtsorganen die dit trouwens sinds mensenheugenis al hebben bepaald. Ook de politiek laat zich niet onberoerd in deze ontwikkeling en o.a. in het kader van het thema 'diversity' zijn de eerste gender-neutrale toiletten zijn een feit.
Interessant in het kader van alle eerder genoemde thema's is dan ook het back to the roots idee: omarm de huiselijkheid en traditionele gezinswaarden en pas dit toe als safe-space. De vorm is ouderwets, maar lijkt gefundeerd op dezelfde angst voor de boze buitenwereld. Kenmerken van deze stroming zijn eerlijke productie, het opknappen en hergebruiken van oude spullen en materialen om op deze wijze een steentje bij te dragen aan het milieu of de maatschappij.

New World Order?
Vreemd genoeg lijken al deze chaotische ontwikkelingen een rol te spelen in de geopolitieke setting. Daar waar de volks-identiteit ooit leidend was voor het gedrag van haar burgers is diezelfde volks-identiteit in een vergaande vorm van ontbinding geraakt. In het kader van de Europese Unie zie je politici die zich en-publiek schamen voor hun nationale vlag, zoals onlangs de Duitse bondskanselier Angela Merkel demonstreerde door de Duitse vlag van zich af te werpen, alsof deze iets vertegenwoordigd wat er niet meer toe doet. (Youtube) Niet alleen in Europa wordt de politieke elite af en toe hard ontmaskerd: dit gebeurt wereldwijd!
Het ene na het andere schandaal brengt politieke misstanden aan het licht, maar ook: het ene na het andere democratische proces wordt gedwarsboomd of verboden. (De term fakenews is in deze context nog maar kort geleden geboren) Voeg aan ieder willekeurig land [door immigratie] een bevolkingsgroep toe die een totaal andere kijk heeft op maatschappelijke en sociale processen en er ontstaat een explosieve cocktail van rebellie tegen het systeem. Een voorbeeld van ontworteld denken en de daaruit voortvloeiende rebellie, is het immer vredelievende linkse gedachtegoed dat plotseling rovend en plunderend door o.a. Hamburg trekt met enorme schade voor de bevolking en de overheid tot gevolg. Ook de Black Lives Matter beweging in Amerika strijd tegen racisme maar doet dit door zichzelf als zwart ras te laten prevaleren boven b.v. het witte ras waardoor hun boodschap dus eigenlijk het tegenovergestelde doet vermoeden. Allemaal factoren die in het geopolitieke spanningsveld zorgen voor chaos in plaats van orde. Dit proces van wereldwijde omvang zal steeds meer bepalend worden voor het consumenten gedrag, want ook de consument wordt wakker en wordt zich bewust van de wereld om zich heen. Wat moeten we verwachten voor de komende jaren? Als je alle factoren bij elkaar optelt moet je concluderen dat het vecht of vlucht principe zich steeds sterker zal manifesteren. In keuzes die men maakt in aankopen en ook in het eigen leven. Hierdoor zal een onderstroom ontstaan in het menselijke leven, nl. door een sterke naar binnen gerichte eerlijkheid naar de eigen groep en een zich steeds meer van de wereld vervreemdende houding naar alles wat anders is. Vroeger gold een oud gezegde: wat van ver komt is lekker, maar steeds vaker zal men eigen producten gaan omarmen, merken die men begrijpt. Het is daarom van het grootste belang dat dit aspect van merkbeleving moet worden doorgevoerd om de consument aan zich te binden.